Η επίσημη σύσταση του οικισμού των Πελετών χρονολογείται το 1835, οπότε και συμπεριελήφθη στο δήμο Μαρίου. Το δήμο Μαρίου αποτελούσαν τότε τα χωριά Μαριός (Κουνουπιά), Νεοχώρι, Μαρί, Γκιότσαλι, Καρίτσα, Αλουποχώρι, Πούλιθρα. Μαζί με τα Πελετά στο δήμο προσαρτήθηκαν και τα χωριά Χούνη, Αμυγδαλιά, Τσούμος (Πυργούδι), Πηγάδι, Λογγάρι και Τσιτάλια. Ο δημότης ονομαζόταν Μαριάτης.

  • Παλαιός πελετιώτικος λινός για το πάτημα των σταφυλιών.

 

Το 1840 ο δήμος Μαρίου καταργήθηκε και τα περισσότερα χωριά του δήμου ενσωματώθηκαν στο Δήμο Σελινούντος. Αρχικά, το Δήμο Σελινούντος αποτελούσαν τα χωριά Σελινούς (Κοσμάς), που ήταν και η έδρα του δήμου, και Άγιος Γεώργιος. Με τη νέα διεύρυνση του δήμου Σελινούντος, από τον τέως Δήμο Μαρίου προσαρτήθηκαν τα χωριά: Κουνουπιά, Νεοχώρι, Μαρί, Πούλιθρα, Πελετά, Χούνη, Αμυγδαλιά, Τσούμος, Πηγάδι, Λογγάρι και Τσιτάλια. Έδρα του δήμου ορίστηκε ο Κοσμάς. Από το 1863, ως θερινή έδρα του δήμου ορίστηκε το χωριό Κοσμάς, ενώ ως χειμερινή έδρα ορίστηκε το χωριό των Πουλίθρων. Ο δημότης ονομάστηκε Σελινούντιος. Στα τέλη του 19ου αιώνα, το 1890, ο δήμος Μαρίου ανασυστάθηκε, αποτελούμενος από τα χωριά: Κουνουπιά, Νεοχώρι, Μαρί, Πούλιθρα, Πελετά, Χούνη, Αμυγδαλιά, Τσούμος, Πηγάδι, Λογγάρι και Τσιτάλια. Έδρα του ανασυσταθέντος δήμου ήταν τα Πούλιθρα. Από το 1904, όμως, ορίστηκε ως θερινή έδρα του δήμου το χωριό των Πελετών και ως χειμερινή έδρα τα Πούλιθρα.

Με την εφαρμογή του νόμου «Περί συστάσεως των δήμων και κοινοτήτων» το 1914 οι πολυκοινοτικοί δήμοι καταργήθηκαν. Σύμφωνα με το νέο νόμο, κάθε οικισμός που διέθετε πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων είχε τη δυνατότητα να διαθέτει σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συγκροτήσει κοινότητα. Τα Πελετά πληρώντας τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις σχημάτισαν την κοινότητα Πελετών, στην οποία προσαρτήθηκε ο γειτονικός οικισμός της Αμυγδαλιάς και ο συνοικισμός του Τσούμου. Ο συνοικισμός του Τσούμου το 1919 ενσωματώθηκε στην κοινότητα Πουλίθρων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  • Μισογκρεμισμένη πελετιώτικη κατοικία χάνεται ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση.
  • Παραδοσιακή πελετιώτικη οικία εξακολουθεί να αντιστέκεται παρά τη φθορά του χρόνου.

Το σύστημα διοίκησης των Κοινοτήτων αντικαταστάθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα, το 1998, από το Πρόγραμμα «Καποδίστριας». Με το νέο νομοσχέδιο πραγματοποιούταν μία σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την αναθεώρηση του θεσμού των κοινοτήτων μέσα από τη συνένωσή τους γύρω από ένα μεγαλύτερο δήμο. Τα Πελετά, από κοινού μαζί με τις κοινότητες του τέως δήμου Μαρίου προσαρτήθηκαν στο δήμο Λεωνιδίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Τέλος, οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ολοκληρώθηκαν το 2006, με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» που οδήγησε σε μία νέα μορφή διοικητικής διαίρεσης της χώρας επανακαθορίζοντας περαιτέρω τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, μέσω της ευρύτερης συνένωσης δήμων και κοινοτήτων. Έτσι, στο δήμο Λεωνίδιου, στον οποίο υπάγονταν διοικητικά τα Πελετά, προσαρτήθηκαν ο δήμος Τυροσαπουνακέικων και η κοινότητα Κοσμά, με αποτέλεσμα ο δήμος να μετονομαστεί σε δήμο Νότιας Κυνουρίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  • Ερειπωμένη κατοικία που μαρτυρά την άνθιση του χωριού κατά τον περασμένο αιώνα.